reklamacje

Jeśli zakupiony artykuł posiada wadę lub jest uszkodzony zgłoś reklamację na adres:sklep@gasgas-sklep.pl

Przy zgłoszeniu reklamacji podaj:

  • - numer zamówienia
  • - nazwę lub kod produktu, który reklamujesz
  • - opisu uszkodzeń/wad
  • - twoje dane do dokonania zwrotu

Reklamacji nie podlegają:

a) wady powstałe na skutek wykorzystywania towaru niedbale lub niezgodnie z jego przeznaczeniem,

b) towary samodzielnie przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo zainstalowane,

c) towary uszkodzone mechanicznie, termicznie lub chemicznie oraz wady powstałe na skutek tych uszkodzeń,

d) towary używane po stwierdzeniu wady.

Różnice wynikające z preferencyjnych ustawień monitora i komputera osoby kupującej (proporcje, kolor, itp.), nie mogą stanowić podstawy do reklamowania zakupionych produktów. Gwarancja obejmuje jedynie wady w nabytym towarze.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową ani rękojmi.

Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do towarów dostarczonych Kupującemu wraz z gwarancją pisemną.

Na podstawie art.10 pkt.3, ust. 4 ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U z dnia 31 marca 2000 r.) nie przyjmujemy zwrotów towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

Na podstawie art.10 pkt.3 ust.5 ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) nie zwracamy kosztów przesyłki oraz prowizji za płatność kartą płatniczą.

Search engine powered by ElasticSuite